P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W 15 – 22.04.2018

15.04. – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

730   ++ Wandę Hołub w 10 roczn. śm., męża Franciszka

930    ++ Maksymiliana Warło, 6 braci, bratowe, Małgorzatę, Wincentego Kowol, Felicję Włodarczyk,

           Stefana Ganita, dusze w czyśćcu cierpiące

1100   1) Z podziękowaniem za łaskę kapłaństwa z prośbą o błog. Boże i dary Ducha Św. w int. ks. dra

               hab. Henryka Olszara z ok. 35-lecia przyjęcia święceń kapłańskich.

         2) Ku czci św. Cecylii w int. chóru parafialnego „Cantemus Domino” z ok.35 - lecia działalności

         3) Za ++ członków chóru

1530   Nieszpory niedzielne

1600  ++ Henryka Stabla w 20 roczn. śm., żonę Amalię

 

16.04. - PONIEDZIAŁEK                                        

630 ++ dusze w czyśćcu cierp.

1700 1) + Engelberta Stebel w 30 dzień po śm.

         2) + Andrzeja Maciończyk          

 

17.04. – WTOREK                                                          

630 W klasztorze: Za ++ siostry Elżbietanki, rodziców, rodzeństwo, krewnych, kapłanów,

                               dusze w czyśćcu cierp.              

1700 1) + Zbigniewa Grześ w 1 roczn. śm.            

       2) + Hermana Ulrich w 1 roczn. śm.                                                    

 

18.04. - ŚRODA                      

630  W int. parafian

1700 Msza św. dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błog.

           z okazji urodzin w pewnej int.

         2) ++ Annę, Jana Kwaśny, rodziców, rodzeństwo, Annę, Roberta Zientek, rodziców, rodzeństwo

               i s. Ambrożynę                              

 

19.04. – CZWARTEK  

   630  ++ Klarę Parma, Zofię Janca, zm. z pokrew. Parma, Szkatuła, Janca, Jakubiec

1700   1) W int. przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej

           2) Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięk.

               za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błog. z okazji 88-tej

               rocznicy urodzin w pewnej int. oraz o Boże błog. dla całej rodziny      

 

20.04. – PIĄTEK

630  Do Op. Bożej z prośbą o powrót do zdrowia dla Joanny

1700   Do Miłosierdzia Bożego od czcicieli

         2) ++ Annę, Mariana Błatoń, jego rodziców, Zofię, Ignacego, Leona Folwarski, Ewalda, Barbarę

              Piszczan, dusze w czyśćcu cierpiące        

 

21.04. – SOBOTA

1500 Msza św. dziękczynno – błagalna w int. członkiń oraz zmarłych członkiń Koła Gospodyń Wiejskich

         w Gorzyczkach z okazji 60-lecia istnienia

1600  1) ++ Bronisławę i Karola Parma

         2) + Stefana Parma           

 

22.04. – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – Niedziela Dobrego Pasterza

730   ++ Jana Hes w 25 roczn. śm., żonę Anielę

930 + Krystynę Koczy w 1 roczn. śm.          

1100 ++ Henryka Ganita, synową Aurelię, rodziców, rodzeństwo z obu stron, pokr. Kwaśnica, Ganita

1200  Msza św. dziękczynno - błagalna do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie,

         opiekę Anioła Stróża i Boże błog. dla Cecylii Bugla z okazji 50-tej roczn. urodzin oraz o Boże

        błog. dla całej rodziny

1300 W Uchylsku: Do Op. Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięk.

       za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błog. na dalsze wspólne lata

       życia dla Klary i Eugeniusza Wardęga z okazji 60-tej rocznicy ślubu i Boże błog. dla całej

       rodziny

1530 Nieszpory niedzielne

1600 Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięk. za odebrane

        łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błog. na dalsze lata życia dla Edyty

        Grabiec z okazji 60-tej rocznicy urodzin i Boże błog. dla całej rodziny