P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W 20 – 27.05.2018

20.05. – NIEDZIELA – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

730   + Stefana Chłapek w 2 roczn. śm.        

930    ++ Antoniego Tyma, jego rodziców Krystynę i Konrada, syna Józefa, synową Urszulę

         i ich dzieci, Franciszka, Annę Hes, pokrew. dusze w czyśćcu cierpiące      

1100   W int. dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii Św.

1500   Nabożeństwo majowe dla dzieci Wczesnokomunijnych

1600    ++ Annę Lasak w 1 roczn. śm., męża Gerarda

 

21.05. – PONIEDZIAŁEK – Święto NMP, Matki Kościoła

630 Msza św. dziękczynno – błagalna do Op. Bożej przez wstawiennictwo M.B.N.P. z prośbą

       o Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i zdrowie z okazji 5-tej

       rocznicy ślubu w pewnej int.

1000 W int. rodziców od dzieci Wczesno Komunijnych        

1700 1) + Adelajdę Świerczek od Róży Różańcowej            

         2) ++ Wacława Piętka, jego rodziców Olgę i Franciszka, pokr. z rodzin Kałuża, Glenc,

             Piętka

 

22.05. – WTOREK                                                         

630 W klasztorze: ++ Hildegardę, Franciszka Kuczera, Leonarda, Józefa Płaczek, rodziców

                              z obustron, pokrew. Folwarczny, Legierski, Pośpiech, Smiatek                  

1700 1) + Tadeusza Madejskiego            

         2) + Mariana Grześ w 30 dzień po śm.                                                            

 

23.05. - ŚRODA                     

630 ++ Albinę i Jana Picz, syna Józefa, zięcia Karola, rodziców z obu stron, zm. dziadków

1700   1) ++ Jana Chrobok, rodziców Franciszka i Annę, Leona, Bronisława Skrzyszowski,

             2 synów, synową, 3 zięciów, pokrew. Chrobok, Skrzyszowski

           2) ++ Agnieszkę Grzybek w 20 roczn. śm., mężą Wilhelma, ich rodziców                                           

24.05. – CZWARTEK – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana                                       

630 Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża

       i Boże błog. na dalsze lata życia z okazji 85-tej rocznicy urodzin w pewnej int.

1700  1) ++ Ryszarda, Genowefę Skiba, synową Magdalenę, Alojzego, Marię Sikora, 2 synów,

               synową, Alojzego, Łucję Stajer, Genowefę Błędowski, Alojzję, Juliusza Dąbek,

               dusze w czyśćcu cierpiące

           2) ++ Marię, Józefa Witosz, ich rodziców, Annę, Alojzego Warło, rodziców,

               rodzeństwo., zm. z pokrew.    

 

25.05. – PIĄTEK

630 W pewnej int.

1700 1) W int. dzieci z okazji rocznicy przyjęcia I -szej i Wczesnej Komunii Św.

         2) + Michała Tatarczyk w 30 dzień po śm.

 

26.05. – SOBOTA - Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezb.

630 Do Op. Bożej z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błogosł. na dalsze lata życia

       dla Tomasza Ciurzyńskiego    z okazji urodzin                        

1600  1) + Małgorzatę Widenka (z ul. Raciborskiej)      

         2) ++ Marię Adamczyk w 30 roczn. śm., męża Rajmunda, 2 synów Rudolfa i Linusa,

             synową Adelajdę,  Bolesława, Annę, Tadeusza Sitek, Leona Grzybek, Stanisława   

             Jezusek, ojca Jerzego i pokrew.

 

27.05. – NIEDZIELA – Uroczystość Najświętszej Trójcy

730   ++ Ryszarda Wita w 15 roczn. śm., Marię, Wilhelma Piprek, syna Henryka, Teresę

        Lenart      

930 ++ Augustyna Cupok w 15 roczn. śm., żonę Marię, zm. z pokr. Melc, Cupok, Dryja,

       Kościelny         

1100 ++ Jana Reclik w 10 roczn. śm., żonę Helenę, córkę Aurelię, syna Kazimierza i pokrew.

1200  Msza św. dziękczynno – błagalna do Op. Bożej z prośbą o Boże błog. dary Ducha

         Świętego, opiekę Anioła Stróża i zdrowie na dalsze lata życia dla Teresy Glenc

         z ok. 60-tej rocz. urodzin

1600  ++ Helenę Sikora, męża Franciszka, ich rodziców, Łucję, Józefa Warzeszka, syna

         Henryka

1700 Koncert Maryjny w ramach nabożeństwa majowego