PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW   10 – 17.11.2019r.

 

10.11 - XXXII NIEDZIELA   ZWYKŁA _

   730 ++ Leokadię Krakowczyk, męża Huberta                        

   930 ++ Różę Knedlik w 2 roczn. śm., męża Alfreda      

1100   Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo M.B.N.P. z podzięk. za otrzymane łaski

         z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża na dalsze lata życia

         dla Marii Potysz z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1400 Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła

         Stróża na dalsze lata życia dla Stanisława Szwedy z okazji 80-tej rocznicy urodzin

1530   Nieszpory niedzielne

1600   CHRZTY: Milena Gaszka, Matylda Henriques, Stefania Mularczyk, Amelia Rózga,

                             Paweł Jaworowski, Karolina Staniczek

         ROCZKI: Zofia Dłucik, Milena Bem, Lena Parma, Paweł Kustos, Maja Chromik

 

11.11. - PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa

630 Za Ojczyznę

1700 + Józefa Balcar w 30 dzień po śm.          

 

12.11. – WTOREK - Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz.

630 W klasztorze:   Za ++ siostry Elżbietanki, rodziców, rodzeństwo, krewnych, kapłanów,

                                   dusze w czyśćcu cierpiące

1500 Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. opiekę

        Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Jana Tront z okazji 85-tej rocznicy urodzin

1700 1) Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosł., opiekę Anioła

          Stróża na dalsze lata życia z okazji 60-tej rocznicy urodzin w pewnej int.

         2) + Magdalenę Wala na pamiątkę urodzin                    

 

13.11. – ŚRODA – Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka

i Krystyna, pierwszych męcz. Polski

   630 Do Op. Bożej przez wstawiennictwo M.B.N.P. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą

         o zdrowie, Boże błogosł., opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Adama Potysz

         z okazji urodzin

1700 1) + Celinę Kucza w 4 roczn. śm.                             

       2) + Leona Studniczek – int. od syna Andrzeja i córki Teresy

 

14.11. – CZWARTEK

630 + O radość życia wiecznego dla + Adama Potysz na pamiątkę urodzin

1700 1) W int. przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej

       2) ++ Roberta Lubszczyk – wspomnienie urodzin oraz jego ojca Mieczysława        

 

15.11. – PIĄTEK

630 Za parafian        

1700 1) Do Miłosierdzia Bożego od czcicieli

         2) + Teodora Loga w 2 roczn. śm. 

 

16.11 – SOBOTA

1200  1) Do Op. Bożej przez wstawiennictwo M.B.N.P. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą

             o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Marii Bauerek

             z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny

       2) Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Anioła Stróża

             i zdrowie na dalsze wspólne lata życia dla Janiny i Franciszka Mrozek

             oraz Krystyny i Jana Mrozek z okazji   ich 40-tej rocznicy ślubu

1300 Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog. opiekę Matki

        Bożej na dalsze lata życia dla Bronisławy Kubiniok z okazji 85-tej rocznicy urodzin

         oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1500 Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę

        Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Eweliny   Danel z okazji 30-tej rocznicy

        urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1600 1) + Mirosława Franek w 2 roczn. śm.

         2) ++ Alojzego Benisz, ojca Józefa, Martę, Stanisława Prymus, wnuka Piotra, 2 synów Alojzego

         i Jana, Amalię, Henryka Stabla, Pawła, Stefanię Miłek

 

17.11 - XXXIII NIEDZIELA   ZWYKŁA

   730 ++ Katarzynę Dostoł w 1 roczn. śm., męża Alojzego                         

   930 1) Ku czci św. Katarzyny w int. kolejarzy

         2) Za ++ kolejarzy      

1100  Za parafian

1530   Nieszpory niedzielne

1600 ++ Alojzego Wodecki, 2 żony Anielę i Zofię, syna Zygmunta, Martę, Alojzego Orlik