P O R Z Ą D E K    N A B O Ż E Ń S T W  03 – 10.12.2017 

03.12. I NIEDZIELA   ADWENTU   

  730   + Czesława Adamczyk w 30 dzień po śm.         

  930     ++ Aurelię Adamczyk w 20 roczn. śm., jej rodziców Irenę i Leonarda                                   

1100    Do Op. Bożej z prośbą o zdrowie i Boże błogosł. z okazji urodzin w pewnej intencji                      

1500     Nabożeństwo w intencji trzeźwości narodu

1600     ++ Stefanię Stefek w 25 roczn. śm., męża Emila, dziadków z obu stron, pokrew. 

 

04.12. -   PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji       

  900   1) Ku czci św. Barbary w int. górników

          2) Za ++ górników

1700     ++ rodziców Marię i Pawła 

       

05.12. –  WTOREK                                   

630    W klasztorze:  Za ++ siostry Elżbietanki, rodziców, rodzeństwo, krewnych, kapłanów,

                                 dusze w czyśćcu cierpiące

830  Msza św. w int. pracowników i emerytowanych pracowników Szkoły Podstawowej

w Gorzyczkach, uczniów i ich rodziców z okazji święta szkoły.

1700   1) ++ Lidię Adamczyk, Cyryla, Annę, Leonarda, Irenę, Aurelię Adamczyk, Alojzego, Marię,

              Bolesława Forajter, Kornelię, Albina Mrozek, Małgorzatę i Bolesława Żydek                         

          2) + Gertrudę Płoskonka w 30 dzień po śm.

                          

06.12. -  ŚRODA                        

  630    W int. Żywego Różańca

1700   1) ++ Helenę Wojnarowicz i jej męża Józefa

          2) + Jerzego Loga w 30 dzień po śm.

                     

07.12. – CZWARTEK – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK    

  630 Za parafian

1700   1) W int. czcicieli św. o. Pio

          2) + Genowefę Pytlik na pamiątkę urodzin

08.12. – PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA  NMP

  630     W pewnej int.

1200 – 1300     Godzina Łaski

1700    W int. Dzieci  Maryi        

     

09.12. – SOBOTA

  800   1) + Eugeniusza Hernik w 1 roczn. śm.

         2) ++ Stanisława Chłapek, syna Stefana

1500   Msza św. dziękczynno – błagalna do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie,

         opiekę Anioła Stróża i Boże błog. dla Teresy Wala  z okazji 60-tej rocznicy urodzin             

1600  + Juliusza Podeszwa w 1 roczn. śm., żonę Helenę, rodziców z obu stron

           

10.12. II NIEDZIELA   ADWENTU   

  730   ++  Jana Płoskonka w 15 roczn. śm., żonę Gertrudę         

  930     ++ Henryka Tyma, żonę Pelagię                                   

1100    ++ Krzysztofa Chłapek, żonę Mirelę                     

1530     Nabożeństwo adwentowe

1600     CHRZTY:

          ROCZKI:   Pola Kołek