P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W   19 – 26.05.2019

 

19.05. – V NIEDZIELA   WIELKANOCNA  

730 ++ Rajmunda, Marię Adamczyk, 2 synów Rudolfa i Linusa, synową Adelajdę,

       Bolesława, Annę, Tadeusza Sitek, Leona Grzybek, Stanisława i Jerzego Jezusek,

       Jerzego Kotowski i pokr.        

930  W int. parafian                                  

1100  W int. dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii Św.        

1500 Nabożeństwo majowe dla dzieci wczesno komunijnych

1600   ++ Marię Gancarek w 1 roczn. śm., męża Zdzisława

 

20.05. - PONIEDZIAŁEK

630 Do Ducha Świętego

1200   W int. rodziców, rodziców chrzestnych dzieci wczesnokomunijnych

1700 1) ++ Józefa, Martę Folwarczny, synów Łucjana i Czesława, wnuka Michała        

         2) ++ Helenę Sikora, męża Franciszka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Łucję

         i Józefa Warzeszka, syna Henryka, córkę Łucję       

 

21.05. – WTOREK - Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.

630 W klasztorze: ++ dusze w czyśćcu cierp.

1700 1) ++ Wojtka Prusak, ojca Leszka

         2) ++ Franciszka Jordan w 30 roczn. śm., żonę Irenę, zięcia Jerzego  

 

22.05. – ŚRODA

630 Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog.,

      opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Tomasza Ciurzyński

     z ok. urodzin        

1700 1) ++ Alojzję, Adolfa Kwaśnica, córkę Agnieszkę, syna Antoniego, Józefa

        Bronek, wnuka Adriana, Czesława, Leona, Stanisława, Jana, Wiktorię

        Skrzyszowski, dziadków i pokrew.

        2) ++ Ryszarda Janik, brata Gintra, rodziców, Brunona Kominek, Gerharda,

        Annę Lasak, Marię, Antoniego Skrzyszowski, 2 synów Stanisława i Franciszka,

        synową Salomeę

 

23.05. - CZWARTEK

630 ++ Albinę i Jana Picz, syna Józefa, zięcia Karola, rodziców z obu stron i zm. z pokrew.  

1700  1) ++ Józefa Grzybek, syna Dariusza, rodziców i rodzeństwo, zm. z pokrew. Zientek,

          Lenczyk,  Leona, Bronisławę, Józefa, Jana, Hildegardę, Henryka Skrzyszowski,

         3 zięciów i pokrew.

         2) ++ Waltra Loga, rodziców Paulinę i Józefa, Marię, Pawła Koczy, zięcia Franciszka,

        Gertrudę, Wilhelma Skiba, zięciów Władysława i Jana, zm. dziadków, dusze w czyśćcu

        cierpiące

 

24.05. – PIĄTEK – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych

630  ++ Hildegardę Kuczera, męża Franciszka, córkę Irenę, brata Eryka, Elzę

       i Henryka Porwoł, Leonarda Płaczek, brata Józefa, bratową Marię i pokrew.

1700 1) W int. księży, s. Bernadety od rodziców i dzieci wczesnokomunijnych

        2) ++ Pelagię Karnówka w 20 roczn. śm., męża Pawła                  

 

25.05 – SOBOTA

1400 Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog.,

        opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Agnieszki Okrent z okazji

        60-tej   rocznicy urodzin    

1500 Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog.,

        opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Zbigniewa Benauer z okazji

        50-tej rocznicy urodzin                                      

1600 1) ++ Małgorzatę Widenka (z ul. Raciborskiej 78), rodziców, teściów i zm. z pokrew.

         2) + Marię Szymiczek na pamiątkę urodzin      

 

26.05. – VI NIEDZIELA    WIELKANOCNA

730 + Stefana Chłapek w rocznicę śmierci            

930  ++ Jadwigę Gorywoda w 35 roczn. śm., męża Franciszka, syna Leona, wnuka

       Mariana                            

1100 ++ Halinę Szemiel z okazji Dnia Matki, jej rodziców Marię i Władysława Tadrała,

          teściów Eleonorę i Arkadiusza Szemiel oraz Jana Bauerek.

1100   W Gorzyczkach: Suma odpustowa ku czci św. Jana Nepomucena w int. parafian

                                       z Gorzyczek    

1500 Nabożeństwo majowe w Gorzyczkach

1600 ++ Emila Juzek w 10 roczn. śm., żonę Helenę