P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W   25.08 – 01.09.2019

 

25.08. – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

730    + Henryka Sikora w 1 roczn. śm.    

930  ++ Antoniego Tyma, rodziców i teściów, syna Józefa, synową, wnuka i pokrew.

1100  Msza św. dziękczynno – błagalna do Op. Bożej przez wstawiennictwo M.B.N.P.

          z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła Stróża

          na dalsze wspólne lata życia dla Krystyny  i Józefa   Urban z okazji 50-tej  

         rocznicy ślubu oraz o Boże błog. dla całej rodziny              

1530 Nieszpory niedzielne

1600   O Boże błog. w int. rodziny

 

26.08. - PONIEDZIAŁEK – Uroczystość   NMP   Częstochowskiej

630 + Klarę Zientek w 30 dzień po śm.

1700 Przy kaplicy „ Na wzgórzu” - za parafian

 

27.08. – WTOREK - Wspomnienie   św. Moniki

630 W klasztorze: W pewnej int.

1300  Ślub rzymski:   Damian Kowalik - Agnieszka Mika 

1700   ++ Zygfryda Przybyła, żonę Franciszkę, Józefa Zuzok, jego rodziców, zięcia Mirosława,

           Elżbietę, Józefa Nowak, rodziców z obu stron, Henryka Lenczyk, zm. z pokrew

 

28.08. – ŚRODA – Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK

   630 ++ dusze w czyśćcu cierp.                            

1700   1) Do Op. Bożej przez wstawiennictwo M.B.N.P. z podzięk. za odebrane

          łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia

          z okazji 88-tychurodzin w pewnej int.

         2) ++ Ewę Ganita na pamiątkę urodzin, brata Gabriela, kuzyna Mariusza

         i dziadków

 

29.08. – CZWARTEK – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

630   Do Op. Bożej przez wstawiennictwo M.B.N.P. z podziękowaniem za odebrane

        łaski z prośbą o dalsze łaski zdrowia, Bożego błog. opieki Anioła Stróża dla Michała

         Potysz z okazji urodzin          

1700 1) ++ Annę Adamczyk w 40 roczn. śm., męża Ryszarda

         2) + Andrzeja Maciończyk

 

30.08. – PIĄTEK

630   ++ Elżbietę Folwarski w 7 roczn. śm., męża Antoniego, syna Tadeusza

1700  1) ++ Marię Telega, rodziców, zm. z pokrew.

         2) Msza św. dziękczynno – błagalna do Op. Bożej z podzięk. za dar życia

         i zdrowie z prośbą o dalszą opiekę Anioła Stróża, zdrowie i potrzebne dary

         Ducha Świętego w dorosłym życiu dla Patryka z okazji 18-tych urodzin

 

31.08 – SOBOTA

1200  Ślub rzymski:   Jarosław Niemiec - Justyna Wita                         

1400 Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog.,

        opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla   Stanisława Nowak 

       z okazji 80-tej rocznicy urodzin      

1600 1) + Stanisława Jezusek  

        2) Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog.,

        opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Bernadety Juraszek z okazji

        70-tej rocznicy urodzin

 

01.09. – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

730    W int. poległych z naszej parafii w czasie II-giej wojny światowej    

930   ++ Alfreda Knedlik w 30 roczn. śm., żonę Różę

1100 SUMA   ODPUSTOWA:  W int. parafian        

1500 Nieszpory świąteczne

1600 1) Do Op. Bożej przez wstawiennictwo M.B.N.P. z podzięk. za odebrane łaski

        z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla

        Jerzego Bażan z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz o Boże błog. dla całej

       rodziny

      2) Za ++ rodziców, teścia, braci Antoniego i Józefa, szwagierkę Marzenę

      i zm. z pokrew. Bażan, Jordan, Głąb i Kozielski