P O R Z Ą D E K    N A B O Ż E Ń S T W  18 – 25.02.2018

18.02. – I NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

  730    ++ Gabriela Sosna na pamiątkę urodzin, siostrę Ewę, kuzyna Mariusza i dziadków    

  930   + Maksymiliana Folwarski w 1 roczn. śm.

1100   ++ Irenę Szczukiecki w 1 roczn. śm., męża Czesława

1200  Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięk.

        za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błogosł. na dalsze lata życia

        dla  Henryka  Potysz  z ok. 75-tej  rocznicy urodzin

1500  Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

1600   ++ Marię Klepacki w 2 roczn. śm., męża Tadeusza, 2 synów, Wiesława Szkatuły

19.02. -   PONIEDZIAŁEK                                           

  630  Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże

         błog. na dalsze wspólne lata życia z okazji kolejnej rocznicy ślubu w pewnej int.

1700   1) ++ Leonarda Lenczyk w 2 roczn. śm., ojca Ignacego w 25 roczn. śm., matkę Otylię, brata

             Jerzego, siostrę Bernadetę     

         2) + Michała Grzegoszczyk         

20.02. – WTOREK                                                          

630  W klasztorze: W int. parafian

1530  1) Do Op. Bożej z okazji 30-lecia istnienia Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kol.

             Fryderyk                  

        2) Za  zmarłych członków Koła

1700  + Tadeusza Folwarski od rodziny Majewski i Janeta                                          

21.02. -  ŚRODA                        

  630   + Anielę Bębenek od bratowej Anny z rodziną z Trzebini  

1700   1) + Stanisława Sikora ( z ul. Ogrodowej) w 3 roczn. śm.

          2) ++ Stanisława Sikora, jego rodziców, teściów, Anielę, Jana Podeszwa, Leonarda Macura,

               Jana Margiciok i pokrew.             

22.02. – CZWARTEK  -  Święto  Katedry  Św.  Piotra  Apostoła   

  630     Ku czci św. Andrzeja Boboli w int. Ojczyzny 

1700    1) ++ Anielę Adamczyk w 1 roczn. śm., męża Leona

           2) ++ Agnieszkę, Jana Kłosek, syna Eugeniusza, synową Anielę, Joachima Szymik       

23.02. – PIĄTEK

  630   Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże

          błog. na dalsze lata życia z okazji urodzin w pewnej int.      

1700   1) + Tadeusza Szejtan w 15 roczn. śm.              

          2) ++ Genowefę, Stanisława Bauerek, Bronisławę, Wilhelma Bażan, córkę Agnieszkę, 3 zięciów,

              Irenę Nielaba, Helenę Jurczyk, Ludwika Bażan, pokrew. Bażan, Bauerek

24.02. –  SOBOTA 

1400  Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

         z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błogosł.

         na dalsze  lata życia  dla  Henryka  Grzegoszczyk  z okazji 70-tej rocznicy urodzin

1600   1) ++ Helenę Pyszczek w 1 roczn. śm. i jej męża

         2) ++ Henryka Szczotok w 5 roczn. śm., żonę Marię     

25.02. – II NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

  730    Int. wolna    

  930  ++ Tomasza Szebera, Marię, Emanuela, Gerarda Lenczyk, Gertrudę, Alojzego Szebera, zm.

          z pokrew.

1100  1) Do Dzieciątka Jezus w int. Franciszka Potysz z ok. I-szej rocznicy Chrztu Świętego

             z podzięk. za dar życia, z prośbą o Boże błog. dla Niego, jego rodziców, rodziców

             chrzestnych i całej rodziny

         2)  Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięk.

              za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błog. na dalsze lata życia

              dla  Stefanii  Kwaśnica  z ok. 80-tej  rocznicy urodzin

1500  Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

1600   Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięk. za

          odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błog. na dalsze lata życia

          dla Weroniki Frejusz z okazji 65-tej rocznicy urodzin i dla Romana Frejusz z okazji

          70-tej rocznicy urodzin