PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW   13 – 20.10.2019r.

 

13.10 - XXVIII NIEDZIELA   ZWYKŁA

   730   ++ Stefanię Michalik, męża Henryka, rodziców z obu stron, pokrew. Michalik,

           Kania, Wysłucha

   930  Do Op. Bożej w int. małżonków przeżywających 10 lat po ślubie:

          Monika i AdamZielonka, Kamilai Adrian Łatka,Ramona i Artur Gilner ,

          Roksana i Bartłomiej Malciak

1100   + Stefana Szałasz – int. od siostry Maryli Kreczmer z mężem

1530   Nieszpory niedzielne

1600     CHRZTY:

           ROCZKI: Kamil Sosna

1900   Ku czci M.B. Fatimskiej w int. Żywego Różańca

 

14.10. - PONIEDZIAŁEK

800 W int. nauczycieli i uczniów SP nr 1 w Gorzycach z ok. Dnia Edukacji Narodowej.

1700 1) ++ Bogdana Kwaśnica, Pelagię, Ernesta, Franciszka, Helenę i Rudolfa

            Kwaśnica, Stefanię, Józefa Szczepanik, syna Józefa, wnuków Grzegorza

           i Dariusza, Salomeę, Ryszarda Gogołka, ich rodziców, Helenę, Józefa Tomas,

           synów Eryka i Mariana

         2) + Mariusza Piprek w 30 dzień po śm.      

                

15.10. – WTOREK - Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

630 W klasztorze:   Za ++ siostry Elżbietanki, rodziców, rodzeństwo, krewnych,

                               kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące    

1700 1) W int. Ojczyzny

         2) Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę

             Anioła Stróża na dalsze lata życia z okazji 70-tej rocznicy urodzin w pewnej int.

                                  

16.10. – ŚRODA – Uroczystość Św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska

   630 Za parafian

1700 1) ++ Elfrydę, Emila Wodecki, Alojzego, Elżbietę Chłapek, Annę, Leona Kozioł, córkę

              Magdalenę,  Macieja, Bertę Frydrych, Jadwigę, Konstantego Wodecki, Paulinę

             Obruśnik        

       2) + Bertę Sikora w 10 roczn. śm.


17.10. – CZWARTEK – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskigo, bpa i męcz.

630 O powrót do zdrowia w pewnej int.

1700 1) W int. przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej

       2) + Magdalenę Wala od koleżanek i kolegów z klasy Szkoły Podstawowej

          w Gorzyczkach

  

18.10. – PIĄTEK – Święto Św. Łukasza, Ewangelisty

630 + Leona Studniczek w 30 dzień po śm.

1700  1)Do Miłosierdzia Bożego od czcicieli

        2) ++ Waltra Loga, jego rodziców, Marię, Pawła Koczy, zięcia Franciszka,

           Gertrudę, Wilhelma Skiba, zięciów Władysława i Jana, dziadków, dusze

           w czyśćcu cierpiące

      

19.10 – SOBOTA

   630 + Magdalenę Bąk w 30 dzień po śm.      

1600 1) ++ Antoniego Kuczera, jego rodziców, Leona i Franciszkę Koczwara, Elżbietę Tkocz

        2) + Emila Grabiec w kolejną rocznicę śm., rodziców z obu stron, pokrew.

           Grabiec, Musioł

 

20.10 - XXIX NIEDZIELA   ZWYKŁA_

   730   + Czesława Adamczyk w 2 roczn. śm.              

   930   Do Op. Bożej w int. małżonków przeżywających   15 lat po ślubie

1100   Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog.,

          opiekę Anioła Stróża na dalsze wspólne lata życia dla Marii i Eugeniusza

          Kwiatońz ok. 40-tej rocznicy ślubu oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1515   Nabożeństwo różańcowe

1600     ++ Kazimierza Przybysz w 10 roczn. śm., żonę Magdalenę