P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W 15 – 22.07.2018

15.07. – XV NIEDZIELA ZWYKŁA

730   ++ Czesława Szczukiecki w 1 roczn. śm., żonę Irenę, syna Dariusza    

930     ++ Martę Margiciok w 20 roczn. śm., męża Wincentego, córkę Elżbietę, wnuka Damiana                                

1100   ++ Gertrudę Kwaśnica w 4 roczn. śm., męża Alojzego      

1530 Nieszpory niedzielne

1600    1) Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę

            Anioła Stróża na dalsze wspólne lata życia dla Barbary i Mirosława z okazji 25-tej rocznicy ślubu

           2) + Jana Grzybek

 

16.07. – PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie NMP z Góry Karmel              

1700 + Marię Panek w 1 roczn. śm.

                                      

17.07. – WTOREK

630 W klasztorze: Za ++ siostry Elżbietanki, rodziców, rodzeństwo, krewnych, kapłanów,

                                   dusze w czyśćcu cierpiące

1700 Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosł., opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Haliny z okazji 60-tej rocznicy urodzin i Jerzego z okazji 65-tej rocznicy urodzi oraz dary Ducha Świętego na dalsze wspólne lata życia z okazji 40-tej rocznicy ich ślubu

                                       

18.07. - ŚRODA                      

630 Do Op. Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosł., opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia z okazji 80-tej rocznicy urodzin w pewnej int.          

1700 Do Op. Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosł., opiekę Anioła Stróża na dalsze lata dla Ireny Czaicki z okazji 80-tej rocznicy urodzin                

                                            

19.07. – CZWARTEK                                    

630 ++ Elżbietę Kwaśnica w 25 roczn. śm., męża Romana  

1700 W int. przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej            

 

20.07. – PIĄTEK

1700 1 Do Miłosierdzia Bożego od czcicieli

       2) Do Op. Bożej z prośbą o potrzebne dary Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża w dorosłym życiu dla Filipa Jaromin z okazji 18-tych urodzin oraz o Boże błogosl. dla całej rodziny           

      

21.07. – SOBOTA

1300 Ślub rzymski:   Przemysław Bołaszewski – Magdalena Gowin                        

1400 W Uchylsku: Do Op. Bożej za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Henryka Gonsior z okazji 70-rocznicy urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1600 ++ Mieczysława Parszewskiego w 2 roczn. śm., jego rodziców i teścia    .

        

22.07. – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

730   ++ Elżbietę i Władysława Kuczok, syna Zygmunta, Władysława Turchal, zm. z pokrew.    

930    Int. wolna                             

1100 Za parafian        

1530 Nieszpory niedzielne

1600    Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosł., opiekę

            Anioła Stróża na dalsze lata życia z okazji 70-tej rocznicy urodzin w pewnej int.