P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W 12 – 19.08.2018

12.08. – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

730   ++ Leona Michnik, jego rodziców, Martę, Alojzego Rakus, syna Jana, Stefanię, Rudolfa Skrzyszowski              

930   Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosł., opiekę Anioła Stróża

         z okazji urodzin w pewnej int.                            

1100   Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Anioła Stróża w int. Julii Chłapek z okazji I-szej

         rocznicy chrztu św., jej rodziców i chrzestnych oraz o Boże błog. dla rodzin Chłapek, Brzezinka              

1530 Nieszpory niedzielne

1600   CHRZTY: Karolina Tkocz, Kacper Zuzok, Sara Jaworowska, Milena Machulik, Marcelina Mojżysz                    

         ROCZKI: Jan Zieliński, Karol Sikora

 

13.08. – PONIEDZIAŁEK

1200 TURZA ŚL. Ku czci M.B. Fatimskiej w int. parafian

1700 ++ Józefa, Dariusza, Emilię, Józefa, Henryka i Annę Grzybek, Leona, Bronisławę, Józefa, Jana,

         Hildegardę, Henryka Skrzyszowski, 3 zięciów oraz za ++ z pokr. Zientek, Lenczyk                                                 

 

14.08. – WTOREK – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.

630 W klasztorze: Za ++ siostry Elżbietanki, rodziców, rodzeństwo, krewnych, kapłanów,

                                 dusze w czyśćcu cierpiące

1300 Ślub rzymski: Krzysztof Stanich – Maria Hochauz

1700 + Leona Płaczek w 1 roczn. śm.                                                                 

 

15.08. - ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP                  

730 + Genowefę Błędowski

930   ++ Antoniego Tyma w 15 roczn. śm., żonę Wandę i Pelagię Piechaczek w 25 roczn. śm.

1100  + Jana Grześ

1530  Nieszpory Maryjne

1600 Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog. opiekę

       Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Magdaleny z okazji 25-tej rocznicy urodzin  

 

16.08. – CZWARTEK 

1600 Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła Stróża

         dla Marii Zając z okazji 80-tej rocznicy urodzin  

1700 W int. przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej      

 

17.08. – PIĄTEK – Uroczystość św. Jacka, Kapłana, gł. patrona archidiec. i metrop. katow

630 ++ dusze w czyśćcu cierp. ( z ofiar ze skarbonki)

1700 1) Do Miłosierdzia Bożego od czcicieli

       2) Do Op. Bożej przez wstawiennictwo M.B.N.P. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie,

             Boże błog., opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Danuty Żymła z okazji urodzin  

         3) ++ Huberta, Stefanię, Marię, Pawła Kuchejda, Adelę i Jana Gawenda, Marię, Romana

             Karwot, Emila Matloch, zm. z pokrew.        

 

18.08. – SOBOTA

630 Za parafian

1500 Do Op. Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Józefa Skiba

       z okazji 70-tej rocznicy urodzin

1600 Do Op. Bożej jako podzięk. za odebrane łaski z prośbą o Boże błog.,opiekę Anioła Stróża

         i zdrowiena dalsze wspólne lata życia dla Iwony i Adama Sedlaczek z okazji 25-tej rocznicy ślubu

         oraz o potrzebne dary Ducha Świętego w dorosłym życiu dla Sary Sedlaczek

         z okazji   18-tych urodzin      

 

19.08. – XX NIEDZIELA ZWYKŁA

730   ++ Stefanię, Rudolfa Skrzyszowski, Władysława Turchał, Adolfa, Marię Michnik, zm. z pokr.            

930  ++ Irenę Machaczek, rodziców Agnieszkę i Konstantego Lenczyk, teściów Jadwigę, Józefa Machaczek                                     

1100 O Boże błogosławieństwo dla rocznej Zosi Danel

1300 Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięk. za odebrane łaski

         z prośbą o Boże błogosł., opiekę Anioła Stróża i zdrowie na dalsze lata życia dla Janiny Kołek  

         z okazji 80-tej rocznicy urodzin       

1430 Do Op. Bożej z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o Bożę błogosł., opiekę Anioła Stróża

         i zdrowie na dalsze wspólne lata życia dla   Justyny i Ryszarda Markiewicz

         z okazji 30-tej rocznicy ślubu               

1530 Nieszpory niedzielne

1600  + Dariusza Maj w 5 rocz. śm.